Menü

Mit jelent a Demeter minősítés?

Ennek a speciális ökológiai gazdálkodásnak a története Dr. Rudolf Steiner nevéhez fűződik és 1924-re nyúlik vissza: a sziléziai Koberwitzben tartott „A mezőgazdálkodás gyarapodásának szellemtudományos alapjai” című antropozófiai szemléletű előadássorozatában fektette le a biodinamikus módszereken nyugvó mezőgazdaság alapjait. Az előadások anyagai elérhetőek itt.

Néhány évvel később ezeknek a gazdaságoknak a száma már meghaladta az ezret, és már nemcsak Németországra korlátozódtak, hanem egyéb országokban is megjelentek. Hamarosan megfogalmazódtak a Demeter minőségellenőrzés első szabványai is, majd a tanusító és ellenőrzési programok, szervezetek is megkezdték működésüket.

A különböző nemzeti szintű biodinamikus szervezetek közötti szorosabb jogi, gazdasági, szellemi szintű együttműködés céljából alakult meg 1997-ben a Demeter International e. V., egy nonprofit nemzetközi szervezet, amely jelenleg Európában, Amerikában, Afrikában és Új-Zélandon összesen 18 taggal és 5 vendégtaggal rendelkezik, 54 országban több mint 5000 Demeter gazdát képviselve 180000 hektár termőterületet meghaladva.

(A részletes adatok az alábbi linken érhetők el.)

A hazai biodinamikus mozgalom az 1970-es években vette kezdetét, eleinte a hazai biomozgalommal (Biokultúra Klub, Egyesület, majd Szövetség) szoros együttműködésben, annak biodinamikus szakosztályaként működött. 2000-ben alakult meg az országos hatókörrel és önálló szervezetként  működő Biodinamikus Közhasznú Egyesület, amely a biodinamikus szemléletű termelőket és fogyasztókat, egészségvédőket tömöríti magában.

Az egyesület célja, hogy elősegítse a biodinamikus mezőgazdaság hazai elterjedését, mindezt rendszeres publikációkkal, könyvek és egyéb kiadványok (pl. a Demeter irányelvek) lefordításával és megjelentetésével, intenzív tanfolyamok,  gyakorlati bemutatók és gazdaságlátogatások szervezésével, szaktanácsadással segíti.

Az egyesület 2007 májusától a Demeter International vendég státuszú tagja, mint annak célkitűzéseit támogató, de minősítő-ellenőrző rendszerrel nem rendelkező szervezet.

 

A biodinamikus gazdálkodás jellemzői
 

„Nos, egy gazdaság akkor teljesítheti ki a szó legjobb értelmében a maga mivoltát, ha magában megálló individualitásként, önmagába zárt egyéniségként fogható fel. Bár teljesen ezt nem valósíthatja meg, de a zárt individualitás állapotához minden gazdaságnak közelednie kell. Azaz: a termesztés, az előállítás lehetőséget kell kapjon arra, hogy a saját gazdaság köréből tudja fedezni minden szükségletét... Az egészséges gazdaságnak mindent magának kell előállítania, amire szüksége van” (Rudolf Steiner: „Mezőgazdasági kurzus” 2. előadás GA327)

A biodinamikus gazdálkodás holisztikus szemlélettel közelíti meg a mezőgazdaságot, melynek alapfeltevése, hogy a teljes gazdaság egységes egészet képez. Ezt az önmagában zárt egységet nem csupán a háziállatok, a termesztett növények és az emberek alkotják, de a talaj és a táj elemein túl (rétek, erdők, legelők, vadon élő állatok) beletartozik a tágabb környezet is, egészen a csillagokig. A gazdálkodás/gazdaság  a természetben levő dinamikus energiákkal igyekszik együttműködni: a növénytermesztési és állattenyésztési munkálatok megtervezésénél a kölcsönhatások, a természeti és kozmikus ritmusok és a ciklusok elismerése, helyreállítása és támogatása illetve e zárt rendszer tagjai életfolyamatainak kölcsönös ösztönzésejátssza a főszerepet.

Tehát a biodinamikus gazdálkodási mód az ökológiai gazdálkodásnak egy olyan ága, amely nem csupán vegyszermentességet jelent (természetesen a Demeter előírások kizárják a szintetikus szerek, kémiai növényvédő szerek vagy a mesterséges adalékok használatát), henem ezen jóval túlmenően, megköveteli a termőtalajban és az élelmiszer alapanyagokban zajló (biológiai) életfolyamatok erősítését és támogatását. A biodinamikus gazdák  tehát többet adnak vissza a földnek annál, mint amit a művelés során elvesznek tőle: a talajművelés és a  kiegyensúlyozott, termőhelyhez igazodó vetésforgó mellett a talaj életteljességére a legnagyobb hatással a komposztpreparátumokkal kezelt, jól gondozott háziállatoktól, elsősorban szarvasmarhától származó trágya van.

Ebből adódik a Demeter minősítés 2 fő kötelező feltétele is:

 1. Biodinamikus preparátumok használata: biodinamikus gazdaságból származó gyógynövényekből, ásványokból, tehéntrágyából készülő, állati burkokban meghatározott ideig és körülmények között érlelt, ezáltal a kozmikus és földi erők hatásának kitett, így (hasonlóan a homeopatikus készítményekhez) kis mennyiségben is nagy energiát hordozó „dinamizált” szubsztanciák, melyek megfelelő hatást fejtenek ki a talajra, a trágya minőségére, a növényi növekedésre és termékenységre.
 2. A saját állatállomány is feltétele a Demeter tanúsítványnak: a Demeter-irányelvek az állattartás körülményeit is mélyrehatóan szabályozzák. Ez kiterjed például a tartható állatok számára, a tartás körülményeire (állatságos, azaz az állatfaj természetes igényének megfelelő és háziállathoz illő legyen), takarmányozására (vásárolt takarmány aránya, származása stb.). Fontos eleme még a szarvatlanítás tiltása: a szarvak létezése ugyanis befolyásolja az állatok energiaegyensúlyát, emésztés hatékonyságát, így hat a trágya minőségére és mindemellett szerepet  játszik a preparátumok előállításában is.

 

A magyarul is hozzáférhető és olvasható Demeter szabványok azonban nemcsak a gazdálkodásra terjednek ki, hanem a teljes termelési folyamatra is, így a mezőgazdasági termeléstől, a feldogozáson át egészen a végtermék csomagolásáig. Ugyancsak tartalmazzák a Demeter védjegyek használatát szabályozó jelölési irányelveket is.

 

A Demeter kozmetikumok tanúsításának irányelvei

 

A természetes kozmetikumok esetében a cél olyan termékek előállítása, amelyek természetes, és amennyire lehetséges, Demeter tanúsítvánnyal rendelkező összetevőkből állnak,  az emberi bőrre és testre jótékonyan hatnak, és a környezetre is a lehető legkevesebb negatív hatásuk van.

A feldolgozásnak, így a natúr kozmetikumok előállításának azonban van egy különleges feladata is: megfelelő intézkedésekkel nemcsak, hogy  a  Demeter termelési irányelvek szerinti, biodinamikus módon megtermelt növényi és állati nyersanyag magas minőségi szintjét elengedhetetlen megtartania, hanem, ahol lehetséges fokoznia is szükséges azt.

Demeter/biodinamikus jelölést az alábbi termékek kaphatnak:

 • bőr- és testápoló termékek, beleértve a bőrápolókat, a naptejeket és a fogkrémeket;
 • illóolajok;
 • kivonatok, párlatok és tinktúrák;
 • vizek és hidrolátumok;
 • szappanok, beleértve a folyékony szappanokat, pl. samponok és tusfürdők;
 • tisztítószerek;
 • dekorkozmetikumok.


Néhány fontosabb alapelv, ami a feldolgozási irányelvek között szerepel:

 • a feldolgozás folyamán minden hagyományos mechanikai és biológiai eljárás engedélyezett, beleértve (de nem kizárólag) a vízgőz-desztillációt, a kivonást, az őrlést, a szárítást, a keverést, a fagyasztást, a darabolást, a rostálást, a mosást, a hevítést, a hűtést, a fermentációt (a különböző termékkategóriáknál pontosan fel vannak sorolva, hogy melyik használható).
 • A termékek nem tartalmazhatnak genetikailag módosított vagy géntechnológia segítségével előállított összetevőket, a nanontechnológia és az ionizáló sugárzás használata is tilos.
 • Nem engedélyezettek a következő anyagok sem (sem oldószerként, sem összetevőként, adalék- vagy segédanyagként): ásványi olajok és kőolajszármazékok, benzol, hexán, propilén-glikol, butilén-glikol, EDTA (etilén-diamin-tetraecetsav) kelátképő anyagok és azok sói; nyersanyagok, amik halott állatból származnak (pl. állati zsírok, kollagén) vagy élő sejtek.
 • A  szintetikus illatanyagok használata ugyancsak nem megengedett. Az illatanyagok csak színtiszta illóolajok lehetnek, Demeter/biodinamikus vagy (amennyiben nem áll rendelkezésre) tanúsítottan ökológiai minőségben, és nem tartalmazhatnak színezőanyagot vagy bármilyen adalékanyagot.
 • Tilos bármely Demeter-termék állatokon való tesztelése.
 • Ha egy mezőgazdasági eredetű összetevő nem érhető el biodinamikus vagy ökológiai minőségben (erről írásos bizonyíték is van három szállítótól), akkor az összetevő használható hagyományos minőségben, azonban a mennyisége nem haladhatja meg a készítmény 5%-át.
 • Mivel a víz központi szerepet játszik különböző kozmetikai termékben, emiatt a legjobb minőségűnek kell annak is lennie (például előnyös a víz feljavítása ritmizálással).
 • A vadon gyűjtött nyersanyagoknak meg kell felelniük az EG-Öko-VO 834/2007 és EG-Öko-VO 889/2008 szabályozásnak, vagy más érvényes, országos ökológiai rendelkezéseinek. Az illetékes országos szervezet kérvényezésre engedélyezheti a vadon gyűjtött összetevőket a kész termék kevesebb, mint 2 százalékos hányadában, feltéve, ha megfelelő a dokumentáció és kisebb vadon gyűjtésről van szó, ahol a gyűjtési gyakoriság kevesebb az évi egyszerinél és a gyűjtés mennyisége nem veszélyezteti a növényállományt.
 • Használhatóak az alábbiak: funkcionális adalékanyagok, például természetes kiindulóanyagokból származó emulgálószerek (ezek származása és feldolgozási módja is körülhatárolt), kiválasztószerek, felületaktív anyagok, tartósító  segéd- és adalékanyagok. A felhasználható anyagokat és a definícióikat itt foglaltuk össze.
 • A nem mezőgazdasági eredetű összetevők esetében (pl: ivóvíz, ásványi eredetű összetevők: sók, agyagok, kövek; fém eredetű összetevők, csillámokból előállított pigmentek, a Demeter feldolgozási irányelvekben felsorolt és a szabályozásnak megfelelő adalék- és segédanyagok, tartósítószerek, enzimek, antioxidánsok, felületaktív anyagok /emulgálószerek, alkohol, oldószerek) külön dokumentáció illetve tanúsítvány beszerzése szükséges arról, hogy alacsony mennyiségben vagy egyáltalán nem tartalmaznak nehézfém-szennyeződést, más káros maradványokat vagy olyan hozzáadott összetevőt, ami tiltott).
 • A feldolgozás során különös figyelemmel kell viseltetni a környezetre is: a szerves hulladékot, amely nem jelent környezetszennyezési kockázatot, komposztálni kell vagy környezetbarát módon felhasználni.; forróvíz felhasználásánál (pl. desztilláció) le kell hűteni a vizet, mielőtt visszakerül az ökoszisztémába, a hidrolátumokat, amelyek adalaléknyagokat tartalmaznak, pl. tartósítószereket, nem szabad visszaengedni a talajba vagy a vizekbe stb.
 • A csomagolóanyagoknak ugyancsak meg kell felelniük a Demeter International feldolgozási irányelvek követelményeinek ( klórt tartalmazó anyagok tiltása, a felhasznált anyagok újrahasznosíthatósága, komposztálhatósága stb.).

 

Vannak bizonyos kozmetikusspecifikus szabályok is, amit a Demeter irányelveinek követelményein felül be kell betartani:

 • az összes összetevőt egyenként fel kell tüntetni az összetevők listáján (INCI = International Nomenclature Cosmetic Ingredients), emellett minden egyes összetevő nevét fel kell sorolni az adott nyelven is.
 • A növényi illóolajok keveréke elnevezhető közös névvel. Ez a közös név csak akkor kaphatja meg a Demeter/biodinamikus jelölést, ha a keverékben használt minden olaj biodinamikus gazdálkodásból származik és megfelel a Demeter irányelveknek. Ha nem minden olaj Demeter/biodinamikus minőségű, akkor egyesével kell őket megnevezni és jelölni.
 • A tanúsítvánnyal már rendelkező feldolgozott összetevőknek tanúsított összetevőkből kell készülniük és meg kell felelniük a feldolgozási folyamatra vonatkozó irányelveknek.
 • Minden terméknek, ami felhasználásra kerül és Demeter/biodinamikus jelölést akar, meg kell adnia a pontos részarányát (súly- vagy térfogategységekben) mind a Demeter/biodinamikus, mind az ökológiai résznek.

 

Függetlenül a Demeter/biodinamikus termékekre vonatkozó előírásoktól, minden kozmetikai terméknek elsősorban az EG-Irányelvek 76/768 a kozmetikai termékekre és ennek szabályozásának (EC 1223/2009) kell megfelelnie, vagy az ezzel egyenértékű országos szabályozásnak, különösen összetételük, biztonságuk, hatékonyságuk, és jelölésük tekintetében.

 

Demeter védjegy alkalmazása 


A Demeter védjegyek használatát egy külön, jelölési irányelveket tartalmazó dokumentum szabályozza.

A Demeter jelöléssel ellátott termékre minden esetben érvényes az, hogy az összetevők legalább 95%-ának ökológiai minősítésűnek kell lennie, és nemcsak a Demeter feldolgozási irányelveknek kell megfelelnie, hanem az adott ország szövetségi irányelveinek, a Tanács 834/2007/EK és a Bizottság 889/2008/EK rendeletének vagy azzal egyenértékű jogszabályoknak.

A kozmetikumokra vonatkozóan három jelölési kategóriát különít el a Demeter:
 

 1. Jelölés a Demeter védjeggyel - 90%-os szabályozás:
 • a névadó összetevő (pl. a rózsakrémben a rózsaolaj) Demeter minőségű;
 • a mezőgazdasági eredetű összetevők legalább 90%-a Demeter/Biodinamikus minőségű;
 • a fennmaradó mezőgazdasági eredetű összetevők lehetnek tanúsított ökológiai minőségűek, amennyiben Demeter/Biodinamikus minőségű igazoltan nem áll rendelkezésre;
 • minden további nem mezőgazdasági eredetű összetevő szerepel az irányelvekben felsorolt engedélyezett anyagok között.

A Demeter védjegy ebben az esetben használható a termék elülső oldalán, a Demeter International jelölési irányelveiben részletesen leírt követelményeknek megfelelő módon.

 

 1. Kivételes jelölés a Demeter védjeggyel - 66%-os szabályozás (legalább 66%-ban Demeter minősítésű összetevőt tartalmazó termék esetében):

ha a Demeter-termék előállításához kevesebb, mint 90% elismert Demeter-összetevő áll csak rendelkezésre, akkor maximum 33% „átállásban Demeterre” minősítésű, vagy ökológiai minősítésű összetevő használható, vagy tartalmazhat nem-mezőgazdasági eredetű adalék- vagy segédanyagot, de csak ha megfelel a következő feltételeknek:

 • kivételes engedély az illetékes szervezettől,
 • az egyéb mezőgazdasági eredetű összetevők ökológiai minősítésűek, amennyiben Demeter minőségben nem beszerezhetők,
 • minden további nem mezőgazdasági eredetű összetevő szerepel az irányelvekben felsorolt engedélyezett anyagok között,
 • a címkén (összetevők listája) fel kell tüntetni lábjegyzetben:
  • * „összetevő” „átállásban Demeterre”
  • * „összetevő” ökológiai gazdálkodásból származik
  • * „összetevő” a termék 66% és 90% között tartalmaz Demeter/biodinamikus összetevőket.

A Demeter védjegy feltüntethető a termék csomagolásának elején, a Demeter International jelölési irányelvek követelményeinek megfelelően.

 

 1. „Demeter/Biodinamikus” megjelölések használata az összetevők felsorolásában: 

A Demeter/Biodinamikus szavak használata, mint utalás a nyersanyagok minőségére, vagy mint egy rövid információ a biodinamikus mezőgazdálkodásról, csak akkor megengedett, ha a fogyasztóban nem kelti azt a benyomást, hogy az adott esetben egy teljességgel Demeter/Biodinamikus termékről van szó, vagy, hogy a Feldolgozási irányelvek valamely fejezete szerint került feldolgozásra.

A Demeter/biodinamikus jelölés csak a csomagolás hátsó és/vagy az oldalsó részén tüntethető fel, az alábbi feltételekkel:

 • a termék az eljárások, az adalékanyagok és összetevők szempontjából megfelel valamely „bio”, vagy „natúr” feltételrendszernek (például a BDIH standard, Ecocert, NaTrue vagy Cosmos), amely a Demeter International által elismert, és ennek megfelelően jelölték/címkézték, vagy
 • a termék megfelel jelen irányelv követelményeinek, egy vagy több nem mezőgazdasági eredetű összetevő kivételével, amelyek engedélyezettek a fent említett „natúr” feltételrendszerben, és
 • a Demeter/biodinamikus szavak betűtípusa és betűmérete megegyezik a címkén szereplő többi szövegével (a Demeter védjegy nem használható).
 • A termék minősítetten Demeter/biodinamikus összetevőit vagy a csomagoláson, vagy a mellékelt termékleírásban vagy a termékhez tartozó internetes oldalon adhatjuk meg.
   

Csak a fentiek szerint lehet hivatkozni a Demeter/biodinamikus gazdálkodásra és nyersanyagokra azoknak a termékeknek a viszonylatában, amelyek összességében kevesebb, mint 66% Demeter/biodinamikus összetevőt tartalmaznak. Azonban mindenhol egyértelműnek kell lennie, hogy a megnevezett termék nem Demeter/biodinamikus!


A fenti, nagyon szigorú kritériumoknak a betartását egy átfogó ellenőrzési folyamat is biztosítja, így biztosak lehetünk benne, hogyha Demeter védjeggyel ellátott terméket vásárolunk, akkor valódi natúr kozmetikumról van szó!!


 

Keresés