Menü

Panaszkezelés

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a termékekkel, a weboldallal, a vásárlás folyamatával, a fizetés folyamatával, szállítással, fogyasztói jogok gyakorlásával kapcsolatos kérdésük, kifogásuk van, úgy az alábbi elérhetőségeken állunk vásárlóink rendelkezésére.
Tájékoztatjuk, hogy a fogyasztói jog gyakorlásával kapcsolatos írásbeli nyilatkozataikat (pl.: elállási nyilatkozat, reklamáció, egyéb igénybejelentés, stb.) az alábbi elérhetőségeken tehetik meg:

Bio Partner Kft
Székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 267.
E-mail cím: biopartner@biopartner.hu
Tel.: +36 (70) 333 5009

Amennyiben elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbiakban feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Bio Partner Kft részére.